Maklumat Pemilik Inovasi

deklarasiMaklumat mengenai pemilik produk inovasi atau reka cipta yang telah dihasilkan.

Maklumat pemilik inovasi atau reka cipta dikemukakan, disimpan dan diarkibkan di sistem ini untuk membolehkan mereka dihubungi sekiranya terdapat sebarang keperluan dan usaha untuk menghubungi mereka adalah diperlukan.

 

BAHAGIAN ZAKAT & FITRAH MUIS
IWANSUZAIRIE HARI
Maklumat Produk Inovasi

deklarasiMaklumat mengenai produk inovasi atau rekacipta yang telah dilaksanakan oleh pencipta. Keterangan dan maklumat mengenai produk hendaklah dikemukakan dengan lengkap, tepat dan ringkas yang memudahkan audiens dan penilai untuk memahami objektif, fungsi dan tujuan produk ini dihasilkan. Disamping itu, pencipta inovasi ini hendaklah memberikan keterangan mengenai impak atau implikasi kebaikan hasil inovasi ini dilaksanakan.

 

2019
Inovasi Penyampaian Perkhidmatan
PEMBAYARAN ZAKAT ONLINE FPX BAHAGIAN ZAKAT & FITRAH MUIS
Pada 16 Disember 2020, Bahagian Zakat & Fitrah MUIS secara rasmi telah melancarkan pembayaran zakat online FPX. Pembayaran zakat melalui FPX ini boleh diakses di laman sesawang https://appszakat.sabah.gov.my. Kesemua jenis zakat harta boleh dibayar melalui kaedah ini. Manakala, zakat fitrah hanya akan dibuka pada bulan Ramadan sahaja.

Sistem ini melibatkan :
1. Bayaran zakat online FPX secara sehala
2. Bayaran zakat online FPX melalui kalkulator zakat
Keberkesanan dalam pengurusan zakat bersepadu dan lebih sistematik.
• Data pembayaran zakat melalui FPX online secara automatik akan menjana buku tunai dari sudut kakitangan pada Sistem Bersepadu Bahagian Zakat & Fitrah MUIS.
• Semakan penyata bayaran zakat boleh dibuat dan dimuat turun oleh pengguna tanpa perlu pergi ke kaunter.
• Sistem bersepadu ini membolehkan komunikasi yang lebih baik dikalangan eksekutif, pengurus, ketua jabatan, kakitangan dan orang awam.
Bahagian Zakat & Fitrah MUIS merupakan sebuah badan berkanun pertama di Sabah yang menyediakan perkhidmatan pembayaran online FPX. Kaedah pembayaran ini membuktikan bahawa Bahagian Zakat & Fitrah MUIS telah maju kehadapan setaraf dengan organisasi lain yang sudah membangun. Dengan harapan, organisasi dan badan berkanun di negeri Sabah dapat mengaplikasikan pembayaran melalui FPX sebagai satu kaedah baharu dalam membuat pembayaran agar lebih efektif dan sistematik.
  • Tidak Berdaftar
Anugerah dan Pengiktirafan

deklarasiMaklumat mengenai anugerah atau pengiktirafan yang telah diberikan kepada produk inovasi atau reka cipta ini. Penganugerahan bermaksud anugerah kemenangan atau mendapat anugerah khas sesuatu acara, tempat pertama, kedua, ketiga atau sagu hati dalam sesuatu pertandingan, kejohanan, peringkat negeri, peringkat kebangsaan, peringkat antarabangsa atau pada peringkat global.

 

 

Nama Anugerah atau Pengiktarafan Tarikh Anugerah Diterima